Nastopajoči in predavatelji

Natančenjši program in predstavitev nastopajočih in predavateljev bomo objavili v tednih pred Vegafestom.